Artykuły

Nowe ceny wywozu odpadów

Od dnia 1 stycznia 2014 r. ulegają zmiany stawek za wywóz odpadów komunalnych.

Nieruchomości mieszkalne

Gospodarstwo

jednoosobowe

dwuosobowe

trzyosobowe

czteroosobowe

pięcioosobowe

sześcioosobowe

siedmioosobowe i większe

z segregacją

15,00 zł

29,00 zł

41,00 zł

50,00 zł

56,00 zł

59,00 zł

62,00 zł

bez segregacji

22,00 zł

41,00 zł

60,00 zł

73,00 zł

82,00 zł

86,00 zł

89,00 zł

Nieruchomości mieszane (mieszkania i lokale użytkowe)

Pojemnik

0,12 m3

0,18 m3

0,24 m3

0,66 m3

0,77 m3

0,8 m3

1,1 m3

z segregacją

14,00 zł

21,00 zł

27,00 zł

39,00 zł

45,00 zł

47,00 zł

65,00 zł

bez segregacji

21,00 zł

31,00 zł

41,00 zł

58,00 zł

68,00 zł

71,00 zł

97,00 zł

Umowa o zarządzanie nieruchomością

1 Umowa o administrowanie nieruchomością

W przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa zdecyduje się na właścicielski sposób prowadzenia zarządu, na podstawie art. 20 ustawy o własności lokali zobowiązana jest do wyboru jedno lub kilkuosobowego zarządu. Wybrany w takim trybie zarząd wspólnoty może zlecić niektóre czynności zarządu zwykłego profesjonalnej firmie zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. Zazwyczaj jest to umowa o administrowanie i obejmuje zakres prowadzenia obsługi księgowej, bieżącej konserwacji, nadzoru nad firmami i podwykonawcami, obsługi mieszkańców.

Czytaj więcej: Umowa o zarządzanie nieruchomością

Wyślij nam wiadomość