Śmieci w Krakowie 2014

Nowe ceny wywozu odpadów

Od dnia 1 stycznia 2014 r. ulegają zmiany stawek za wywóz odpadów komunalnych.

Nieruchomości mieszkalne

Gospodarstwo

jednoosobowe

dwuosobowe

trzyosobowe

czteroosobowe

pięcioosobowe

sześcioosobowe

siedmioosobowe i większe

z segregacją

15,00 zł

29,00 zł

41,00 zł

50,00 zł

56,00 zł

59,00 zł

62,00 zł

bez segregacji

22,00 zł

41,00 zł

60,00 zł

73,00 zł

82,00 zł

86,00 zł

89,00 zł

Nieruchomości mieszane (mieszkania i lokale użytkowe)

Pojemnik

0,12 m3

0,18 m3

0,24 m3

0,66 m3

0,77 m3

0,8 m3

1,1 m3

z segregacją

14,00 zł

21,00 zł

27,00 zł

39,00 zł

45,00 zł

47,00 zł

65,00 zł

bez segregacji

21,00 zł

31,00 zł

41,00 zł

58,00 zł

68,00 zł

71,00 zł

97,00 zł

Wyślij nam wiadomość