Obsługa techniczna

Obsługa techniczna

Bieżące kontrole stanu technicznego nieruchomości w każdym tygodniu

Dbamy o stan techniczny nieruchomości poprzez prowadzenie stałego nadzoru technicznego. Nasze budynki w ramach zarządzania nieruchomością są objęte co najmniej jedną wizytą konserwacyjną w tygodniu w trakcie, której wymieniane są zużyte żarówki, poprawiana jest praca samozamykaczy, sprawdzany jest ogólny stan techniczny, a usterki zgłaszane do wyceny i naprawy. Organizujemy wszystkie niezbędne działania związane z likwidacją przyczyn awarii instalacji i urządzeń.

Całoroczna opieka inspektora budowlanego

Zlecamy wszystkie niezbędne przeglądy budynku określone prawem budowlanym. Współpracujemy tylko z najlepszymi specjalistami w branży, kominiarzami, inspektorami nadzoru budowlanego, firmami posiadającymi uprawnienia budowlane. Prowadzimy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz przepisami dozoru technicznego dokumentację techniczną nieruchomości. Wszystkie zalecane prace remontowe opieramy o profesjonalnie wykonane protokoły przeglądów budowlanych nieruchomości, na których podstawie sporządzamy bilansu potrzeb remontowych budynku oraz ocenę pilności ich realizacji.

Kompleksowe przygotowanie nieruchomości do remontu

Przygotowujemy od strony prawnej każdą inwestycję lub remont. Na większe prace zlecamy sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przygotowujemy odpowiednie uchwały, doradzamy w kwestii sposobów finansowania przedsięwzięcia przez wspólnotę mieszkaniową. Tam gdzie jest to zasadne ubiegamy się o pozyskiwanie kredytów, również kredytów dofinansowywanych termomodernizacyjnych oraz na roboty budowlane

Obsługa całego procesu remontowego

Do każdej pracy wykonywanej na nieruchomości podchodzimy w sposób indywidualny. Przygotowując remonty nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych w obszarach ochrony konserwatora przestrzegamy procedur konserwatorskich. Przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót, a tam gdzie jest to wymagane załatwiamy sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Pomagamy na podstawie konkursu ofert w wyłonieniu najlepszych dostawców i wykonawców, sprawdzamy i sporządzamy umowy o roboty remontowe. W przypadkach tego wymagających zapewniamy nadzór inspektora budowlanego nad zleconymi pracami.

Wyślij nam wiadomość