Obsługa finansowo-księgowa budynków

Obsługa finansowo-księgowa budynków

Pełna księgowość wspólnoty mieszkaniowej

Prowadzimy pełną księgowość wspólnot mieszkaniowych przy użyciu wyspecjalizowanego oprogramowania. Prowadzimy imienną ewidencję finansową dla każdego lokalu. Dajemy każdemu właścicielowi lokalu dostęp do swojej kartoteki przez internet, gdzie można sprawdzić miedzy innymi wysokość należnych zaliczek na fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy oraz naliczenia z tytułu mediów lokalowych. Właściciele nieruchomości mogą również sprawdzić historię swoich wpłat oraz saldo.

Rozliczanie mediów

Prowadzimy rozliczenia mediów zgodnie z przyjętymi przez wspólnotę mieszkaniową regulaminami rozliczeń mediów, a w przypadku ich braku opracowujemy stosowny dokument z uwzględnieniem specyfiki budynku oraz rodzajów dostarczanych mediów.

Skuteczna windykacja należności

Prowadzimy przedsądową windykację należności. Kontrolujemy terminowość wpłat, wystawiamy i doręczamy dłużnikom upomnienia i wezwania do zapłaty. W przypadkach tego wymagających zlecamy windykację kancelarii prawnej lub firmie windykacyjnej. Od strony księgowej przygotowujemy pełną dokumentację dowodową będącą załącznikiem do pozwu.

Przejęcie nieruchomości do zarządzania

Nowym wspólnotom mieszkaniowym występujemy o nadanie numeru NIP i REGON, otwieramy rachunki bankowe pozwalające na nadanie każdemu lokalowi odrębnego numeru konta. Po przejęciu nieruchomości naprawiamy błędy księgowe w danym okresie rozliczeniowym, wyprowadzamy stan finansowy i prawny nieruchomości na prostą.

Zaawansowane raportowanie

Dzięki naszemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie udostępnić zarządowi wspólnoty mieszkaniowej dostępne na bieżąco raporty finansowe. Raporty są dostępne przez internet po zalogowaniu się do naszego systemu księgowego. Możliwe jest również generowanie specyficznych dla danej nieruchomości zestawień na życzenie zarządu wspólnoty.

US, ZUS, GUS, polisa ubezpieczeniowa

W ramach umowy o zarządzanie nieruchomością sporządzamy wszystkie konieczne dokumenty, deklaracje, sprawozdania. W przypadku zatrudniania osób przez wspólnotę mieszkaniową prowadzimy pełną obsługę ZUS. Pilnujemy terminów końca ubezpieczenia nieruchomości, proponując polisy tylko w sprawdzonych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Wyślij nam wiadomość