• Zarządzanie nieruchomościami

  Adnier s.c.

 • Administrowanie nieruchomościami

  Adnier s.c.

 • Zarządzanie nieruchomościami

  Adnier s.c.

 • Administrowanie nieruchomościami

  Adnier s.c.

 • Zarządzanie nieruchomościami

  Adnier s.c.

Co zrobić z choinkami?

Informujemy, że w roku 2022 w ramach programu odbioru odpadów zielonych w Krakowie odbędzie się zbiórka naturalnych choinek, która potrwa od 10 stycznia do 18 lutego.

Choinki należy wystawić przed ogrodzeniem nieruchomości lub obok altany w miejscu widocznym dla służb.

wspólnota mieszkaniowa

Wspólnoty Mieszkaniowe

Specjalizujemy się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych w Krakowie, Wieliczce i Zielonkach. Zarządzamy nieruchomościami, administrujemy osiedlami, prowadzimy pełną księgowość za pomocą wyspecjalizowanego oprogramowania.

Obsługa administracyjna

Administrator nieruchomości

Obsługa administracyjna nieruchomości to zarówno prace biurowe jak i prace w terenie. Właściciele kontaktują się bezpośrednio z administratorem nieruchomości. Telefony alarmowe pozwalają na kontakt w sytuacjach krytycznych 24 h / dobę. Dlatego też dopasowanie osoby Administratora do wspólnoty jest dla nas sprawą kluczową.

Administrator jest osobą, która ma najczęstszy kontakt z właścicielami nieruchomości. To do niej spływają zgłoszenia, interwencje i wnioski mieszkańców. Z Administratorem właściciele lokali mogą spotkać się i porozmawiać podczas wizyty na budynku.

Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku

W ramach obsługi administracyjnej nieruchomości prowadzimy książkę obiektu, teczki właścicieli oraz inną dokumentację techniczną. Prowadzimy i aktualizujemy dane ewidencyjne nieruchomości.

Nadzór nad zlecanymi pracami

Administrator prowadzi nadzór nad pracami zleconymi wykonywanymi w nieruchomości. Przygotowuje wszelkie konieczne dokumenty, umowy. Przeprowadza konkursy ofert na planowane prace

Prace bieżące i zebrania wspólnoty mieszkaniowej

W ramach obsługi administracyjnej prowadzimy odczyty wodomierzy, liczników zużycia ciepła zainstalowanych w budynku lub w lokalach. Przygotowujemy regulaminy, statuty wspólnoty oraz organizujemy zebrania wspólnot mieszkaniowych wraz z przygotowaniem uchwał i innych koniecznych dokumentów.

Obsługa finansowo-księgowa budynków

Pełna księgowość wspólnoty mieszkaniowej

Prowadzimy pełną księgowość wspólnot mieszkaniowych przy użyciu wyspecjalizowanego oprogramowania. Prowadzimy imienną ewidencję finansową dla każdego lokalu. Dajemy każdemu właścicielowi lokalu dostęp do swojej kartoteki przez internet, gdzie można sprawdzić miedzy innymi wysokość należnych zaliczek na fundusz eksploatacyjny, fundusz remontowy oraz naliczenia z tytułu mediów lokalowych. Właściciele nieruchomości mogą również sprawdzić historię swoich wpłat oraz saldo.

Rozliczanie mediów

Prowadzimy rozliczenia mediów zgodnie z przyjętymi przez wspólnotę mieszkaniową regulaminami rozliczeń mediów, a w przypadku ich braku opracowujemy stosowny dokument z uwzględnieniem specyfiki budynku oraz rodzajów dostarczanych mediów.

Skuteczna windykacja należności

Prowadzimy przedsądową windykację należności. Kontrolujemy terminowość wpłat, wystawiamy i doręczamy dłużnikom upomnienia i wezwania do zapłaty. W przypadkach tego wymagających zlecamy windykację kancelarii prawnej lub firmie windykacyjnej. Od strony księgowej przygotowujemy pełną dokumentację dowodową będącą załącznikiem do pozwu.

Przejęcie nieruchomości do zarządzania

Nowym wspólnotom mieszkaniowym występujemy o nadanie numeru NIP i REGON, otwieramy rachunki bankowe pozwalające na nadanie każdemu lokalowi odrębnego numeru konta. Po przejęciu nieruchomości naprawiamy błędy księgowe w danym okresie rozliczeniowym, wyprowadzamy stan finansowy i prawny nieruchomości na prostą.

Zaawansowane raportowanie

Dzięki naszemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie udostępnić zarządowi wspólnoty mieszkaniowej dostępne na bieżąco raporty finansowe. Raporty są dostępne przez internet po zalogowaniu się do naszego systemu księgowego. Możliwe jest również generowanie specyficznych dla danej nieruchomości zestawień na życzenie zarządu wspólnoty.

US, ZUS, GUS, polisa ubezpieczeniowa

W ramach umowy o zarządzanie nieruchomością sporządzamy wszystkie konieczne dokumenty, deklaracje, sprawozdania. W przypadku zatrudniania osób przez wspólnotę mieszkaniową prowadzimy pełną obsługę ZUS. Pilnujemy terminów końca ubezpieczenia nieruchomości, proponując polisy tylko w sprawdzonych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Doradztwo

Doradztwo w sprawie nieruchomości

Doradzamy w kwestii zarządzania nieruchomościami. Jeżeli masz pytania, nie jesteś pewny czy nieruchomość, której jesteś właścicielem jest dobrze i optymalnie zarządzana skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy stan prawny nieruchomości, sprawdzimy czy finansowanie jest prowadzone w sposób optymalny. Przeprowadzimy audyt zarządzania nieruchomością.

Administracja

Koordynacja działań i prac na nieruchomości oraz kontakty z właścicielami

Więcej

Obsługa techniczna

Konserwacja bieżąca oraz techniczne pogotowie awaryjne 24h

Więcej

Księgowość

Pełna księgowość Wspólnot Mieszkaniowych oraz obsługa podatkowa

Więcej

Doradztwo

Konsultacje w sprawach zarządzania nieruchomościami

Więcej

Wyślij nam wiadomość